Future in quality measurement

Revoluce v automatizaci měření
Revolution In Measurement Automation

Dohledatelnost měření

Measurement Traceability

Měřící přípravky

Measuring Jigs

Automaticky naváděné šroubováky bez kamerového systému

Automatically Guided Screwdrivers Without Camera System

Automatická kalibrace robotů a měřícího nástroje

Automatic Calibration of Robots and Measuring Tools

Vyrovnání souřadných systémů výrobku a robotů

Product and Robot Coordinate Systems Alignment

100% měření výroby v toleranci +/- 0,1mm

100% Production Measurement in Tolerance +/- 0.1mm

Vysoká rychlost měření a seřizování

High Speed Measurement and Adjustment

Robustní řešení měřícího stroje do lehkého průmyslu

Robust Measuring Solution for Light Industry